Публічний договір про використання сервісу Територія м’яса

Дата початку дії: 1 жовтня 2021
1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Дійсний Публічний договір (далі – «Договір») укладено між Територія м’яса , торговою маркою, що має основним місцем діяльності Червоноград, Львівська область (далі – «Компанія», «ми» і «наш») і Покупцем (далі – «Покупець», «Ви» і «Ваш»), і регулює доступ і використання послуг (далі «Послуги»), які включають участь інформаційної системи «платформа Територія м’яса», пропонованої Компанією. Цей Договір є обов’язковою угодою між Покупцем і Компанією. Покупець і Компанія разом іменуються – «Сторони».
Цей Договір представляє повне розуміння Сторін щодо використання Сервісу і має перевагу над будь-якою попередньою усною чи письмовою угодою, або обговореннями, або іншими додатковими умовами, або умовами будь-якого іншого документа, який не має стосунку до Компанії.
Збирання і використання нами особистої інформації, пов’язане з використанням Послуг, здійснюється відповідно до Політики приватності Територія м’яса, котру розміщено на сайті Компанії.

2. ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ

Платформа — платформа управління життєвим циклом і взаємодією з покупцями компанії Територія м’яса («платформа Територія м’яса»), її двійковий (для машинного виконання) код в електронній, друкованій або іншій формі, який може бути поширений і / або використаний, супровідна документація ( «Документація» ), графічні матеріали, включаючи діаграми, блок-схеми, логотипи, графічні та художні зображення, код прикладів в електронній або друкованій формі, командні скрипти і файли налаштування, призначені для використання або поширення платформи Територія м’яса повністю або частково.

Сервіс — сукупність Програмного Забезпечення і Баз Даних Платформи, що ними керує Компанія, і набір операцій, що їх виконує Програмне Забезпечення Платформи, що дозволяють Торговцям продавати Товари, обробляти операції з продажу, отримувати платежі, вести облік покупок Покупців, запускати та супроводжувати програми лояльності, нараховувати і списувати Бонуси, видавати й перевіряти Квитки, випускати й обробляти Купони й Сертифікати, збирати відгуки Покупців, спілкуватися з Покупцями, зберігати та обробляти дані Покупців, а також використовувати інші загальнодоступні можливості Платформи відповідно до умов, узгоджених між Сторонами та Торговцями.

Програмне забезпечення — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-який інший формі, придатній для зчитування комп’ютером, які дозволяють йому досягти певної мети або результату.
База даних — систематизована належним чином сукупність даних у формі, яку читає Програмне забезпечення.
Покупець — фізична особа у віці 18 років або старше, що має повну дієздатність, яка дає свою згоду на використання Сервісу і надає всю необхідну інформацію, пов’язану з використанням можливостей і переваг Сервісу.
Зареєстрований Покупець — Покупець, який висловив згоду з використанням Сервісу, з обробленням Сервісом Даних Покупця, і з наданням доступу до таких Даних Покупця Торговцям, від чийого імені такі дані збираються Сервісом.
Торговець — належним чином зареєстрована юридична особа або фізична особа, яка уклала з Компанією або її посередниками Договір про надання послуг, що стосується використання і супроводу Сервісу і надання супутніх маркетингових, рекламних та інформаційних послуг, таких як SMS, push-повідомлення тощо.
Дані Покупця — інформація про Покупця, включаючи дані, що надаються Покупцями при підключенні до Сервісу, і дані, зібрані сервісом в процесі взаємодії з Покупцями від імені Торговця.
Номер мобільного телефону — дійсний номер мобільного телефону, що є Первинним ідентифікатором Покупця в Сервісі.
Адреса електронної пошти — дійсна адреса електронної пошти, що контролюється Покупцем і є Первинним ідентифікатором Покупця в Сервісі.
Первинний ідентифікатор — Номер мобільного телефону або Адреса електронної пошти Покупця.
Обліковий запис Покупця — унікальний запис Даних в Сервісі, що містить інформацію, яка ідентифікує окремого Покупця, включаючи, але не обмежуючись, Номер мобільного телефону, Адресу електронної пошти та інші унікальні ідентифікатори.
Панель управління Покупця — веб-сторінка на Сайті, де Покупці можуть переглядати список Торговців, на чиї послуги Покупці підписані, переглядати баланс Бонусів, керувати повідомленнями, додавати Купони і Подарункові Сертифікати та керувати ними, а також виконувати інші дії, пов’язані з використанням Покупцем послуг Сервісу.
Мобільний додаток Територія м’яса для покупців — частина Платформи, що встановлюється на кишеньковому або мобільному ПК, смартфоні, планшеті або ноутбуці, яка дозволяє Покупцям отримувати інформацію про зроблені Купівлі, накопичені і витрачені Бонуси, отримані Знижки, отримані та використані Купони, отримувати push-повідомлення, а також здійснювати інші дії, пов’язані з використанням Сервісу Покупцем.
Термінал Територія м’яса  — частина Платформи, що надає можливість доступу і використання Платформи торговим персоналом Торговців, яка встановлюється на кишеньковому або мобільному ПК, смартфоні, терміналах збору даних, планшетних ПК, ноутбуках або розміщена в Інтернеті, доступ до якої надається з персонального комп’ютера або будь-якого іншого обладнання Торговців, яке взаємодіє з іншими системами Торговців в Точках продажу (касовою системою, системою грошових (готівкових) розрахунків, бухгалтерською або будь-якою іншою системою).
Територія м’яса Kiosk — частина Платформи, що дозволяє здійснювати самостійну аутентифікацію, доступ до Платформи та її використання Покупцями Торговців, і яка встановлюється на планшетних пристроях або портативних комп’ютерах в Точках продажу Торговців.
Програмне забезпечення, що інсталюється — частини Платформи, призначені для встановлення на мобільні пристрої та інше апаратне забезпечення Клієнта або його Покупців. Включає Мобільний додаток Територія м’яса для покупців, Термінал Територія м’яса і Територія м’яса Кіоск.
Чат-бот Територія м’яса – частина Платформи, що діє в режимі “питання-відповідь” і взаємодіє з Покупцями через системи миттєвих повідомлень або системи голосового керування, що знаходяться під управлінням третіх осіб.
Точка продажу (POS) – крамниця, павільйон, супермаркет та інші комерційні приміщення та місця, або місця надання послуг Покупцям або інтернет-крамниця на сайті Торговця або в Мобільному додатку Територія м’яса для покупців, де проводяться операції з обслуговування Покупця з використанням Сервісу.
Товари – товари, роботи та послуги, які може бути придбано в Торговців.
Купівля — процес придбання (купівлі) або отримання в іншій формі Покупцями Товарів, що пропонують Торговці.
Знижка — пряме зниження встановленої ціни, що надається Торговцем Покупцям при Купівлі Товарів з використанням Сервісу.
Бонуси — дані про відкладену знижку, що накопичуються і використовуються Покупцями в під час подальших Купівель, які надаються Покупцям Торговцями при здійсненні Купівель з використанням Сервісу.
Постійні бонуси — Бонуси, що не обмежуються терміном використання та мінімальною загальною сумою Купівлі, в якій вони можуть бути витрачені.
Акційні бонуси — Бонуси, обмежені у часі або мінімальною загальною сумою Купівлі, в якій вони можуть бути витрачені, або обмежені іншими умовами використання, узгодженими Торговцем і Компанією.
Бали винагороди — обчислювана інформація, котра виражається в абстрактних балах, про певні цінності або вигоди, що Покупець має право отримати від Торговця при отриманні (збиранні\накопиченні) певної кількості таких балів.
Рахунок Покупця — обчислювана інформація про певні цінності або вигоди, що Покупець має право отримати від Торговця, виражена в одиницях «валюти рахунку», які не є вираженням певної державної або міжнародної валюти.
Програма лояльності — сукупність правил і умов, що визначають накопичення і використання Бонусів, Знижок, отримання Купонів при здійсненні покупок у Торговців і інших послуг, що надаються Торговцями, умови яких визначаються такими Торговцями.
Купон — інформація про можливість отримання заохочення, що пропонується Торговцем у вигляді Товарів, запропонованих за пільговою ціною, додаткових Бонусів або Знижок, що нараховуються при купівлі Товарів або інших вигод.

Квиток — спеціальна форма Купона, що дає власникові право використовувати специфічний сервіс, що надається Торговцем.

Подарунковий набір — набір з одного або більше Купонів, який використовується для поповнення одного або більше Рахунків Покупця.

Передплачена картка — набір Рахунків Покупця, не прив’язаний до конкретного Покупця.

Транзакція — будь-яка операція або операції з Даними Покупця, здійснювана Сервісом, при якій в Базу Даних додається один або більше записів, коли така операція або операції включають будь-яку дію з перерахованих: (i) нарахування або списання на/з Рахунку Покупця, включаючи грошовий, товарний або бонусний рахунок, або перерахування сум, частково або повністю, між Рахунками Покупця одного або різних Покупців, (ii) реєстрація Купівлі, здійсненої Покупцем, (iii) отримання платежу від Покупця, (iv) випуск Купона, Подарункового набору або Передплаченої картки, (v) обробка з метою використання Купона, Подарункового набору або передплаченої картки, (vi) надання знижки, коли така операція або операції є частиною Послуг, що надаються компанією Торговцю. Дві або більше операції складають одну складену транзакцію і враховуються як така тільки тоді, коли такі операції не можуть бути розділені без того, щоб транзакція втратила сенс або мету.

Сайт — наступний веб-сайт: tmyasa.com.ua і інші сайти, що належать Компанії або керовані нею.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є відносини між Компанією і Покупцем щодо здійснення Покупцем Купівель у Торговця, отримання Покупцем послуг, що використовують можливості Сервісу і надаються Торговцями, і будь-яке інше використання Сервісу Покупцем.
3.2. В момент акцептування цього Договору Покупець приєднується до Сервісу як Зареєстрований Покупець.
3.3. Кожен Торговець визначає свої умови обслуговування Покупців в процесі здійснення ними Купівель у цього Торговця, із тим обмеження, що такі умови обслуговування не мають суперечити умовам цього Договору.

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Кожна Сторона заявляє і гарантує іншій Стороні, що вона має всі необхідні права і достатні повноваження для укладення та виконання цього Договору.
4.2. Будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність відповідно до законодавства Англії та країни проживання та має чинний Номер мобільного телефону або Адресу електронної пошти, може стати Покупцем відповідно до цього Договору.
4.3. Дійсна версія цього Договору публікується на Сайті. Покупці мають ознайомитися з умовами Договору перед його акцептуванням і укладенням. Акцептування цього Договору вважається повною і безумовною згодою Покупця на укладення цього Договору на викладених в ньому умовах, без будь-яких обмежень.

 • 4.4. Цей Договір може бути укладено в один із таких способів:
 • 4.4.1. Встановлення Мобільного додатку Територія м’яса для покупців на мобільному пристрої Покупця.
 • 4.4.2. Використання чат-боту Територія м’яса із наданням одного або декількох Первинних ідентифікаторів (і, при необхідності, якщо це технічно можливо – надання інших Первинних ідентифікаторів і персональних даних) Компанії.
 • 4.4.3. Надання одного або декількох Первинних ідентифікаторів (і, при необхідності, якщо це технічно можливо – надання інших Первинних ідентифікаторів і персональних даних) Торговцеві в Точці продажу Торговця.
 • 4.4.4. Акцептування Покупцем умов цього Договору шляхом введення одноразового пароля в Інформаційну систему з використанням Терміналу Територія м’яса (за допомогою продавця Торговця), Кіоску Територія м’яса, Сайту або Точки продажу Торговця. Одноразовий пароль генерується Сервісом для реєстрації Покупця в Сервісі та відправляється Покупцеві або у вигляді SMS-повідомлення на вказаний Номер мобільного телефону, або у вигляді повідомлення електронної пошти на вказану Адресу електронної пошти, разом з посиланням на цей Договір, що його розміщено на Сайті. Після того як одноразовий пароль успішно введено і прийнято Сервісом, цей Договір вважається укладеним, Покупця зареєстровано в Сервісі за його Номером мобільного телефону або Адресою електронної пошти, і він має можливість проводити Транзакції.
 • 4.4.5. Заповнення і підписання анкети Покупця, яка містить посилання на цей Договір і заяви про укладення цього Договору.

4.5. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Покупцем і діє до припинення дії Договору на підставах, зазначених у цьому Договорі.
4.6. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Компанії.
4.7. Укладання Договору передбачає, що:

 • Покупець ознайомився і згоден з усіма умовами використання Сервісу.
 • Покупець надає Компанії згоду на оброблення своїх Даних Покупця і персональних даних на умовах, зазначених в цьому Договорі.

4.8. Покупець акцептує Умови Обслуговування, встановлені Торговцем, шляхом надання представнику Торговця свого Номеру мобільного телефону або Адреси електронної пошти для проведення першої Транзакції в процесі здійснення Купівлі у Торговця з використанням Сервісу. В процесі проведення такої Транзакції Торговець зобов’язаний запропонувати Покупцеві можливість ознайомитися з цим Договором та умовами обслуговування Торговця способом, придатним для Торговця і потенційного Покупця.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

5.1. Компанія забезпечує функціонування Сервісу і, у зв’язку з цим, дозволяє Покупцям проводити Транзакції при здійсненні Купівель у Торговців. Перелік можливих транзакцій визначається відповідним Торговцем. Кожен Торговець визначає і робить доступними Покупцям Умови Обслуговування, відповідно до яких він надає послуги, що включають використання Сервісу.
5.2. Компанія не є стороною в операціях Купівлі між Покупцем і Торговцем, не несе відповідальності за їхню правомірність, умови й наслідки, не розглядає претензії Покупця щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань Торговця, включаючи, але не обмежуючись, зобов’язанням передати Товари, надати послуги, виконати роботи.
5.3. Інформація, що стосується Транзакцій, і інша інформація про використання Покупцем Сервісу збирається і зберігається Компанією в Базі даних протягом терміну дії Договору.
5.4. Інформація про технічні можливості Сервісу та інші умови проведення транзакцій знаходяться на Сайті.
5.5. Умови блокування Облікового запису Покупця і зміни Первинних ідентифікаторів Покупця:
5.5.1. Покупець може заблокувати свій Обліковий запис або змінити Первинний ідентифікатор в Сервісі (наприклад, коли мобільний телефон загублено). Блокування Облікового запису Покупця призводить до неможливості використання Облікового запису для проведення транзакцій.
5.5.2. Для блокування Облікового запису Покупця і зміни Первинних ідентифікаторів Покупця в Сервісі Покупець повинен звернутися до Служби підтримки телефоном або за допомогою інших засобів зв’язку, наданих на Сайті, з проханням заблокувати Обліковий запис Покупця або змінити Первинний ідентифікатор. Покупець інформує Компанію про поточні і, при необхідності, бажаний Первинний ідентифікатор в Сервісі і надає наступні дані (всі або частково на власний розсуд Компанії):

 • Ім’я, дата народження або інші дані, надані Покупцем при реєстрації або використанні Сервісу (зокрема, на Сайті або через Мобільний додаток Територія м’яса для покупців);
 • Приблизна сума накопичених бонусів, що залишилася;
 • Декілька останніх транзакцій, проведених з використанням Сервісу;
 • Додатковий номер телефону, який може бути використано для зв’язку з Покупцем.

5.5.3. Протягом 24-х годин Покупець може змінити один Первинний ідентифікатор.
5.5.4. Покупець несе відповідальність за всі ризики, що виникають в результаті використання Облікового запису Покупця, до моменту отримання повідомлення про блокування Облікового запису Покупця.
5.5.5. Блокування Облікового запису Покупця може бути скасовано Покупцем на підставі повідомлення ним Компанії, в разі надання інформації, достатньої для ідентифікації Покупця, і підтвердження того, що такий Обліковий запис належить відповідному Покупцеві.
5.5.6. Компанія може відмовити у проханні Покупця заблокувати Обліковий запис або змінити Первинний ідентифікатор в Сервісі, якщо Покупець надав невірну або недостатню інформацію, або на власний розсуд Компанії, коли у Компанії виникають сумніви щодо ідентифікації особи, яка вимагала блокування Облікового запису або зміні Первинного ідентифікатора.
5.6. Умови використання Сервісу, що визначають права і обов’язки Сторін:
5.6.1. При використанні Сервісу Покупцеві заборонено вносити будь-які зміни в Програмне забезпечення Сервісу або будь-якої її частини.
5.6.2. Компанія відповідно до цього Договору залишає за собою право:

 • Змінювати й оновлювати Програмне забезпечення Сервісу;
 • Забезпечувати нові функції та можливості в Сервісі;
 • Припиняти роботу Сервісу або його частини при виявленні істотних збоїв, помилок або для проведення робіт з його обслуговування і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Сервісу.
 • Вимагати у Покупця надання документів, що ідентифікують його особу, або інші дані, які ідентифікують Покупця у випадках:
  • Зазначених в цьому Договорі;
  • Коли у Компанії є підстави вважати, що Покупець порушує цей Договір, нормативно-правові акти, порушує права та інтереси Компанії, Торговців або третіх осіб;
  • На власний розсуд Компанії;
 • Відмовити Покупцеві в проведенні Транзакцій у випадках:
  • Коли баланс на Рахунку Покупця або кількість Бонусів або Балів винагороди у Покупця недостатні для виконання запиту, здійсненого при проведенні Транзакції;
  • Коли технічно неможливо встановити надійний зв’язок між Сервісом і терміналом Територія м’яса або Територія м’яса Кіоском з причин, незалежних від Компанії;
  • Невдалої перевірки одноразового пароля Покупця, введеного в Сервіс через Термінал Територія м’яса або Кіоск Територія м’яса, при проведенні Транзакції з використанням Сервісу;
  • У разі порушення цього Договору;
  • В інших випадках, коли Транзакція може завдати шкоди Компанії, Торговцям або третім особам.

  5.7. Інформація про зміни в умовах використання Сервісу публікується на Сайті.
  5.8. Плата за проведення транзакцій з використанням Сервісу з Покупця не стягується.
  5.9. Покупець має право завантажувати та встановлювати Мобільний додаток Територія м’яса для покупців на свій мобільний пристрій.
  5.10. З моменту встановлення Мобільного додатку Територія м’яса для покупців Покупцеві надається обмежена, невиняткова, що не підлягає субліцензуванню, така, що може бути відкликана, непередавана ліцензія на його використання за прямим функціональним призначенням. Покупцеві заборонено поширювати Мобільний додаток Територія м’яса для покупців, передавати в майновий найм, надавати ліцензії третім особам, змінювати або декомпілювати додаток. Використання Мобільного додатку Територія м’яса для покупців є безкоштовним, з Покупців не стягується плата за таке використання. Всі права інтелектуальної власності на Мобільний додаток Територія м’яса для покупців належать Компанії та захищені законом.

  6. ЗБИРАННЯ ДАНИХ

  6.1. Для цілей цього розділу під наступними термінами розуміється наведене:
  Інформація, що ідентифікує особу — будь-які дані, які можуть ідентифікувати Покупця, такі як ім’я, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти.
  Неперсоналізована інформація — додаткові дані про Покупця, які не ідентифікують особу Покупця. Неперсоналізована інформація містить, але не обмежується, агреговані та анонімні дані про транзакції Покупця.
  6.2. Акцептуючи цей Договір, Покупець надає свою згоду на збирання, використання і розкриття даних Покупця, включаючи Інформацію, що ідентифікує особу, і Неперсоналізовану Інформацію, відповідно до умов цього Договору та Політики приватності, яка є невід’ємною частиною цього Договору.
  6.3. Компанія не буде продавати або іншим чином надавати Інформацію, що ідентифікує особу, Покупця третім особам або іншим чином використовувати Інформацію, що ідентифікує особу, Покупця для будь-яких цілей, якщо тільки це не вимагається законодавством або умовами цього Договору.
  6.4. Компанія може надавати Інформацію, що ідентифікує особистість, Покупця афільованим особам, які надають послуги Компанії (а саме — компаніям з процесингу платежів, хостингу сайтів і т.д.) або партнерам (включаючи Рекламних партнерів) Компанії. Такі афілійовані особи та партнери будуть отримувати тільки дані, необхідні для надання відповідних послуг або виконання зобов’язань, і будуть пов’язані договорами про конфіденційність, які обмежують використання таких даних до мінімальних обсягів.
  6.5. Дані Покупця про транзакції, що проводились протягом терміну дії цього Договору, реєстраційні дані Покупця та інші дані про використання Сервісу Територія м’яса, можуть зберігатися Компанією протягом всього терміну використання Сервісу Покупцем, а також протягом трьох років з моменту проведення останньої Транзакції з використанням облікового запису покупця. Після закінчення трирічного терміну неактивності Покупця, Обліковий запис Покупця блокується, а Інформація, що ідентифікує особу, видаляється з Облікового запису. Подальше розблокування Облікового запису можливо відповідно до пункту 5.5 цього Договору.
  6.6. Покупець має право вимагати видалення його Інформації, що ідентифікує особу, з відповідного Облікового запису. Для задоволення такого запиту Компанія зобов’язана анонімізувати Обліковий запис Покупця і видалити відповідну інформацію, що ідентифікує особу, з усіх носіїв.
  6.7. Покупець має право відправити запит, щоб Компанія «заморозила» його Обліковий запис. Коли Обліковий запис «заморожено», ніякі операції не може бути проведено з будь-якими Даними Покупця.
  6.8. Покупець розуміє і погоджується з тим, що Дані Покупця не можуть бути повністю видалені з Бази даних Сервісу з технічних причин, і погоджується з тим, що тільки Інформація, що ідентифікує особу, буде видалена відповідно до цього розділу
  6.
6.9. Покупець має право відправити запит, щоб Компанія надала йому копію всіх його Даних Покупця, що містяться в Базі Даних. Для задоволення такого запиту Компанія зобов’язана надати всі дані згідно з запитом.
  6.10. Компанія зобов’язана задовольнити запит, визначений в пунктах 6.6-6.9 цього Договору, або, якщо таке дозволено чинним законодавством, запитати додаткову інформацію, необхідну для задоволення запиту. Компанія зобов’язана виконати зазначені дії протягом періоду, визначеного відповідним законодавством, або, якщо законодавство не визначає такий період, протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту отримання запиту від Покупця.

7. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

7.1. Акцептуючи умови цього Договору, Покупець погоджується отримувати повідомлення, доставлені засобами SMS, систем миттєвих повідомлень, електронної пошти та подібними каналами зв’язку (дале Повідомлення) від:

 • Компанії;
 • Торговців, у яких Покупець вже проводив Транзакції й акцептував Умови Обслуговування відповідних Торговців, як визначено в пункті 4.8 цього Договору;

Такі Повідомлення можуть бути призначені для: (i) забезпечення, завершення або підтвердження Транзакції з Торговцем, на участь в якій Покупець раніше дав згоду, з використанням Сервісу, (ii) надання інформації про гарантії, про повернення товару або про безпеку щодо Товарів, придбаних Покупцем, (iii) надання інформації про події, пов’язані з послугами Торговця, таких як зміна кількості Бонусів або Балів винагороди, інформації про знижки, Рахунках Покупця та ін., і (iv) повідомлення про зміни, про умови та можливості Сервісу.
7.2. Акцептуючи умови цього Договору, Покупець погоджується отримувати комерційні повідомлення, що містять рекламні пропозиції, умови промо-кампаній та інші рекламні та маркетингові інструменти у Торговців (i), у яких Покупець вже здійснив Купівлю і (ii) якщо Покупець дав згоду на отримання таких повідомлень.
7.3. Торговець не може відправляти або використовувати послуги третіх осіб для відправлення будь-яких типів Повідомлень будь-яким Покупцям, без попереднього отримання згоди таких Покупців в належній формі, як це може вимагатися чинним законодавством. У разі порушення такого обмеження, Торговець несе всю відповідальність, яка визначається відповідним законодавством, виключно своїм коштом і без участі Компанії.
7.4. Якщо Покупець бажає припинити отримання комерційних текстових повідомлень, він може зробити це в Панелі управління Покупця на Сайті або в Мобільному додатку Територія м’яса для покупців.
7.5. Покупець може використовувати гіперпосилання в тексті отриманого комерційного електронного листа від Торговця для виявлення бажання припинити отримання комерційних повідомлень від відповідного Торговця або від Сервісу в цілому (відмова від розсилки).
7.6. Покупець розуміє і погоджується, що в разі його відмови (як описано в цьому розділі) від комерційних повідомлень окремого Торговця або всіх Торговців, Компанія залишає за собою право тимчасово зупинити для Покупця можливість використання і супутніх операцій з Бонусами, знижками та іншими маркетинговими інструментами такого окремого Торговця або всіх Торговців.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
8.1.1. Інформаційна система будь-якого пов’язаного програмного забезпечення (Мобільний додаток Територія м’яса для Покупців) і контент (разом з Сервісом і супутніми матеріалами) надаються «як є» і «як і коли доступний». Компанія відмовляється від усіх заяв і гарантій, як очевидно виражених, так і таких, що маються на увазі або передбачені законодавством, прямо не встановлених в цьому Договорі, включаючи можливі гарантії комерційної якості, придатності для використання за призначенням та відсутність порушення прав.
8.1.2. Компанія не гарантує і не надає жодних заяв або гарантій щодо доступності, якості, придатності, безпеки або можливості використання Сервісу і пов’язаних з ним матеріалів. Покупець погоджується з тим, що весь ризик, що виникає в результаті використання Сервісу і пов’язаних з ним матеріалів, включаючи платежі за послуги, а також будь-яких пов’язаних послуг або товарів, залишається виключно за Покупцем в максимальному ступені, що допускається чинним законодавством.
8.1.3. Компанія не несе відповідальності за маркетингові та рекламні матеріали або будь-які інші Повідомлення, відправлені Торговцями своїм Покупцям, а також за будь-які наслідки використання будь-яких рекомендацій або реклами, розміщених на Сайті або в Мобільному додатку Територія м’яса для Покупців. Відповідальність за такий контент несуть Торговці відповідно до чинного законодавства.
8.1.4. Покупець розуміє, що відповідні Торговці вважаються відправниками будь-яких комерційних / маркетингових або рекламних повідомлень, а Компанія тільки надає їм таку можливість.
8.1.5. Компанія не несе відповідальності за Умови Обслуговування, встановлені будь-яким Торговцем, за Транзакції та будь-які пов’язані з ними дії, включаючи, але не обмежуючись, управління Рахунками покупця і передплаченими товарами й послугами, розрахунок будь-яких Бонусів, Знижок та будь-яких інших маркетингових інструментів.
8.1.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які факти надання або ненадання послуг будь-яким Торговцем.
8.1.7. Сторони погоджуються і визнають, що всі суперечки та розбіжності, які можуть виникати з цього Договору або пов’язані з ним щодо надсилання та отримання комерційних повідомлень, будуть вирішуватися між Торговцями й Покупцями. Торговці несуть відповідальність за зміст таких комерційних повідомлень, отримання згоди від Покупців і за інтегровану можливість відмови від їх отримання. Торговці беруть участь у вирішенні всіх суперечок і розбіжностей власним коштом, і Компанія не буде вважатися стороною будь-якого спору.

8.2. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.2.1. Компанія не несе відповідальності за непрямий, випадковий, спеціальний, штрафний або побічний збиток, включаючи втрачену вигоду, втрачені дані, пов’язані з, чи які будь-яким чином виникають у зв’язку з будь-яким використанням послуг, навіть якщо Компанія була повідомлена про можливість такого збитку.
8.2.2. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, пов’язані з:
Використанням Покупцем Сервісу і пов’язаних з нею матеріалів;
Несанкціонованим використанням третіми особами Номеру мобільного телефону або Адреси електронної пошти Покупця;
Будь-якою Транзакцією або відносинами між Покупцями та будь-яким Торговцем, навіть якщо Компанія була повідомлена про можливість таких збитків;
Затримкою або відмовою у виконанні, викликаних причинами, що виходять за рамки розумного контролю Компанії;
Невірної інформації про Покупця, наданої при реєстрації Покупця в Сервісі;
Товарами та послугами, які Торговці надають при здійсненні своєї діяльності, і Компанія не гарантує, що Торговці мають компетенцію і досвід або мають ліцензії і сертифікати, необхідні у відповідній країні, для надання таких послуг (якщо вони потрібні).
8.2.3. У разі, якщо Покупець втратив або передав свій мобільний телефон або Номер мобільного телефону або доступ до поштової скриньки, пов’язану з Адресою електронної пошти, будь-якій третій особі, Покупець несе всі ризики, пов’язані з використанням свого Номеру мобільного телефону або Адреси електронної пошти третіми особами, до тих пір, поки Компанія не отримає запит на блокування облікового запису Покупця.

8.3. ЗАХИСТ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.3.1. Покупець погоджується боронити Компанію і її посадових осіб, директорів, співробітників і агентів від будь-яких претензій, вимог, збитків, відповідальності та витрат (включаючи гонорари юристів), пов’язаних з:

 • використанням Покупцем Сервісу і пов’язаних з нею матеріалів;
 • порушенням Покупцем будь-якого пункту цього Договору;
 • порушенням прав будь-яких третіх осіб.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Законодавство Англії (Сполучене Королівство), регулює всі претензії і спори, що випливають з цього Договору, без застосування будь-яких колізійних норм або принципів вибору законів або законодавства Англії.
9.2. Сторони погоджуються, що всі спори між Покупцем і Компанією повинні бути врегульовані шляхом переговорів, і сторони докладуть максимальних зусиль для врегулювання спору таким способом.
9.3. Компанія може, але не зобов’язана допомагати у вирішенні спору між Торговцем і Покупцем, якщо такий спір пов’язаний з Послугами, що надаються Компанією сторонам спору.
9.4. Покупець розуміє і погоджується, що подача колективних скарг і претензій заборонена.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. ПРЕТЕНЗІЇ ПРО ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Претензії щодо порушення авторських прав можуть направлятися електронною поштою на адресу management@tmyasa.com.ua або в паперовому вигляді на поштову адресу, вказану в цьому Договорі.
10.2. ПРИПИНЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН
10.2.1. Компанія має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і на власний розсуд у разі грубого порушення Покупцем умов цього Договору. Компанія повідомляє Покупця про своє рішення текстовим повідомленням або електронною поштою.
10.2.2. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і на власний розсуд за допомогою засобів, доступних на Сайті, на умовах, зазначених у відповідних пунктах цього Договору.
10.2.3. Компанія може вносити зміни до цього Договору, розміщуючи зміни на Сайті не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до вступу в силу такої зміни. Продовження використання послуг Покупцем після дати внесення змін означає прийняття ним нових або змінених умов в належній формі.
10.2.4. У разі незгоди Покупця зі змінами, така незгода розглядається як розірвання Договору, ініційоване Покупцем на умовах, які регулюють розірвання цього Договору Покупцем, як це зазначено в цьому Договорі.

11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ніяке спільне підприємство, партнерство, трудові відносини або агентські відносини між будь-яким Покупцем, Компанією та Торговцем не випливають з цього Договору.
11.2. Компанія може надати повідомлення шляхом розміщення його на Сайті або іншими технічними засобами через SMS-повідомлення або електронну пошту.
11.3. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або нездійсненним тою чи іншою мірою відповідно до чинного законодавства, то (а) такий стан буде інтерпретовано, витлумачено або змінено в розумно необхідній мірі для того, щоб зробити його дійсним, здійсненним і відповідним первинного наміру, який лежить в основі такого положення, і (b) така недійсність або нездійсненність не вплине на будь-яке інше положення цього Договору.
11.4. Нездійснення Компанією будь-якого права або положення відповідно до цього Договору не є відмовою від такого права або положення.
11.5. Компанія не гарантує, що використання Сервісу буде завжди безкоштовним для Покупців, і може зробити його платним шляхом зміни умов цього Договору, як це в ньому вказано.

12. ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

12.1. Укладаючи цей Договір як зазначено тут, вважається, що Покупець акцептував цей Договір в електронному вигляді.
Цей договір набирає чинності з дати, коли Покупець акцептував цей Договір відповідно до положень розділу 4 цього Договору (далі – «Підписання»).
Підписання цього Договору Покупцем, як це зазначено вище, є підтвердженням того, що Покупець має можливість отримувати в електронному вигляді, завантажувати та роздруковувати цей Договір і будь-які зміни або додатки.
Цей Договір складено англійською та українською мовами, і в разі розбіжностей між текстами Договору, англійський текст матиме перевагу.
Питання, що виникають з цього Договору, можуть бути відправлені на info@tmyasa.com.ua